To koronasmittede beboere døde på sykehjem i Bergen