G20: Koronapandemien har avslørt systematiske svakheter i verdens helsevesener