En av tre norske pinsemenigheter trues av nedleggelse