Koronaepidemien har endret preg i Norge: Flere kvinner tester positivt

foto