Nytt kreditormøte for Norwegian – denne gang i Norge

foto