Busskortforslaget for å lokke studenter til å melde flytting ble nedstemt i formannskapet

foto