Tenåringer truet beboer ved omsorgsbolig i Trøndelag