I fjor gikk over 2.700 tvistesaker knyttet til leie av bolig til Husleietvistutvalget, dette skriver iTromsø.Derfor har nå Forbrukerrådet gått ut med følgende råd til leietakere:

  • Se boligen før du undertegner.

  • Se etter tegn på fukt.

  • Les husleieavtalen.

  • Sjekk hva som er inkludert, hvilke plikter du får og oppsigelsestiden.

  • Ikke betal depositum til utleier, men opprett en depositumskonto.

  • Dokumenter skader på boligen med utleier ved inn- og utflytting.

  • Ikke ta på deg ansvar for andre hvis du flytter inn i et kollektiv. Be om at hver enkelt skal ha egen kontrakt med utleier.

Les avtalen nøye

Mange av fjorårets saker var knyttet til oppsigelse og depositum.

– Loven gir klare regler for oppsigelsen, men det er muligheter til å gjøre ulike avtaler knyttet til hva du leier og for eksempel oppsigelsesfristen. Det er derfor viktig å sjekke hva som står i avtalen før du undertegner, så slipper du å bli skuffet, sier Thomas Iversen, seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

I fjor hadde Husleietvistutvalget 143 saker om oppsigelse og 255 saker om depositum. Forbrukerrådet fikk i samme periode i fjor 3.800 spørsmål om leie av bolig. 42 prosent av henvendelsene gjaldt spørsmål om bruk av og forståelse av kontrakt, inkludert bruk av depositum og oppsigelse.

– Sett aldri inn depositumet på utleiers konto. Det skal på en egen depositumskonto, da er pengene trygge. Blir dere uenige om feil når du skal flytte ut har utleier fem uker på seg å gå videre med saken, hvis ikke, skal banken betale ut pengene til deg. Vi hører stadig vekk om utleiere som har pengene på sin konto, og ofte så mister leietaker disse pengene med løse påstander om erstatning for feil og mangler, sier Iversen.

Gå gjennom boligen

21 prosent av leiespørsmålene til Forbrukerrådet i fjor gjaldt mangler ved boligen. I samme periode kom Husleietvistutvalget med vedtak i 55 saker om heving av husleieavtalen og i 1.157 saker om erstatning knyttet til en husleieavtale.

– Typisk feil er rettigheter knyttet til mugg i leiligheten og da kan det fort bli spørsmål om erstatning for ekstrautgifter som ødelagt seng og muligheten til å gå fra avtalen uten å si den opp. Er det kommet mugg i en leilighet så koster det også mye å få fjernet den, slik at det er ikke merkelig at det blir mange tvister, opplyser seniorrådgiveren.

Han råder leietakere til å se nøye etter fukt eller tegn på mugg, som svarte prikker og flekker i leiligheten.

– Du kan ikke klage på noe som du burde ha sett eller forstått under visning. Husk også at du kun kan tørke klær i våtrom, som bad og lignende, hvis ikke kan det bli muggdannelser.

Ifølge Iversen bør man dokumentere skader og mangler på boligen ved inn- og utflytting med bilder.

– Ta med dette i kontrakten, så slipper du å få erstatningssak i etterkant, sier han.

Økte leiepriser

Et annet område som opprører og forvirrer leietakere er krav om prisøkning. Prisfastsetting og øking av leieprisen gjaldt 12 prosent av spørsmålene til Forbrukerrådet i fjor. Husleietvistutvalget løste 70 saker om dette.

– Leieprisen skal dekke alt. Det er lov å kreve strøm og nettleie i tillegg, men det skal være avtalt i kontrakten. Det er nok en grunn til å lese avtalen, sier Iversen.

Det er lov å endre husleien i henhold til konsumprisindeksen etter ett år. Og har du leid i tre år kan utleier kreve økning knyttet til hva som er å forvente for tilsvarende bolig i samme strøk. Du skal få et halvt års varsel, og det er mulig å klage om du mener prisen er feil.

- LES AVTALEN: Seniorrådgiver Thomas Iversen i Frobrukerrådet ber alle potensielle leietakere lese nøye gjennom leiekontrakten før de skriver under på den. Foto: JON WALTER JACOBSEN