Bestillingsdrapssiktet 30-åring klager på soningsforholdene