Barnier hinter om muligheten for en EØS-løsning for Storbritannia