Statens vegvesen opplyser at det utføres asfaltarbeid langs E6 ved Storslett. Derfor er det manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t like etter Leirbuktsvingene. Dette gjelder tirsdag og onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag).

Det er strekningen fra Leirbuktsvingene til Storslett bru det utføres arbeid på.

Onsdag morgen var det kø gjennom Storslett sentrum. Foto: Johanne P. Elvestad