Rafto-prismottaker får forlenget fengsling i Bahrain

foto