Obama: – USA viser sterkt lederskap i en uviss verden

foto