Nå er psykiske lidelser årsaken bak én av fire sykemeldinger