Ledigheten holder seg veldig lav i Nord-Troms

foto