Én kommune i Nord-Troms kommer dårlig ut. Resten tjener på nytt inntektssystem