Kinesiske tjenestemenn sparket for dårlig koronahåndtering