Folk storkoste seg på Guffstockdays: – Både vi og publikum er kjempefornøyde