Foreldre oppfordres til å ikke kjøre barna sine til skolen

foto