Fylkesråden vil avlyse eksamene til våren. Elevene er helt enige

foto
FÅR ELEVSTØTTE: De som skal ta eksamen, elevene, er enige med fylkesråd Bjarne Rohde (SV) om årets eksamener. Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune