Helsedirektoratet foreslår endringer for karantene – samme regler uavhengig av koronavariant