Fire turskilt forsvunnet: – Det er direkte hærverk

foto