Vil tilby gratis tomter på Skjervøy: - Vi har flere ledige tomter, men det bygges ikke