Åpnet ny servicestasjon: - Nå har vi god kapasitet

foto