Avis: Trump stanser CIAs væpning av opprørere i Syria