De aller fleste flyktninger som får oppholdstillatelse, blir tildelt en kommune å bosette seg i. På den måten spres personer med flyktningbakgrunn mellom by og distrikt. Men en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at mange velger å flytte fra distriktene for å finne jobb i byene, skriver Klassekampen. Én av fire som flytter, velger å bosette seg i Oslo.

SSB har tatt for seg bostedsmønsteret til personer med flyktningbakgrunn i Norge i perioden 2005 til 2014. Rapporten viser at tallene på dem som blir boende er lavest i Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. I disse fylkene blir mellom 60 og 70 prosent boende i kommunene de først blir plassert i, mens landsgjennomsnittet ligger på 80 prosent.

– De som velger å bli boende, er stort sett bedre integrert i det lokale miljøet enn de som flytter, forklarer SSB-forsker Minja Dzmarija. Hun mener det er utfordringer knyttet til fraflyttingen fra de nordligste fylkene, og Sogn og Fjordane.

– Dette er områder som har høy grad av utflytting og trenger all arbeidskraft de kan få. At de med flyktningbakgrunn ikke blir boende her, er uheldig i så måte, sier hun.