Øvre Kildalsveien er nå åpnet iigjen for trafikk. På grunn av rasfare stengte Nordreisa kommune veien tidligere.

Eventuelle spørsmål kan knyttes til driftsleder i kommunen, opplyses det via kommunens nettsider.