Grensestrid mens Kina og India sikrer handelsavtaler

foto