Aksla-saken: Gjentok påstand om lovens strengeste straff