Mistenkelig pakke fjernet fra politikontor i Charlotte

foto