Buskerud Sivilforsvar overtar oppdragsledelsen til DSB i Gjerdrum

foto