Avtale inngått om migranter på skip utenfor Malta

foto