Jahn Teigens arkiv donert til Nasjonalbiblioteket

foto