Kulturdepartementet forlenger kompensasjonsordningen

foto