Nå kan dagpengemottakere som nylig har gått ut maksperioden, få dagpenger igjen