Nav har fått 11.400 nye søknader om dagpenger

foto