«Svært høy risiko» for spredning av koronavirus i Sverige