Nav har fått 45.000 søknader om dagpenger ved permittering på fem dager