Kong Harald: – Landet vårt er i en alvorlig situasjon