Søket i Gjerdrum fortsetter lenger nord i skredet

foto