OECD varsler mindre vekst og økte priser i kjølvannet av krigen i Ukraina