Fem personer fraktet ut av skred – én livstruende skadet

foto