Nå skal det blir mindre lønnsomt å drive privat skole og barnehage

foto