Nye korona-scenarioer fra FHI: Har skissert opp fire mulige utfall

foto