Lover bot og bedring i helsetjenesten i Skjervøy etter kraftig systemkritikk i revisjonsrapport

foto