Arbeidet under Pollfjellet er i gang – vil stenge ett felt

foto