Fylkesrådet blir sittende til tross for flertall for granskning