Av:
  • Kristina Båtnes Hestdahl

Stenger skole og barnehage

Røyk fra brannen på Galsomelen siver ut mot bebyggelse, skole og barnehage i Snemyr. Foto: Kristina Båtnes Hestdahl