FHI: Omikron kan forårsake en bølge med betydelig sykdomsbyrde