Hytteeiere har levert anke om karanteneplikt til Høyesterett